Ny resa har kommit till!

Backpackar 5/1 - 26/4 2013 runt om i Asien. Hittills (rest ca 40 d) har vi hunnit besöka Malaysia, Singapore,
Indonesien och Thailand. Vad nästa land blir får den som lever se.. Vi tar en dag i taget!
 
Här hittar ni oss på resedagboken.